O nás

  • jsme malá rodinná farma hospodařící na Ostravici od roku 1994
  • v současné době hospodaříme na cca 100ha zemědělských pozemku, kde chováme cca 50ks skotu s tržní produkci mléka a masného skotu bez tržní produkce mléka na maso
  • roce 2005 jsme se rozšířili o chov koní
  • od roku 2007 provozujeme jízdárnu kde pronajímáme koně zájemců o jízdu na koních
  • v současné době máme 7 provozních koní a 2 ustájené koně soukromých majitelů
  • dále chováme kozy a drůbež
  • prodej mléka ze dvora
  • v roce 2019 jsme zahájili výrobu mléčných výrobku